Startsida
Life & Natura 2000

Biotopvård i sjöar

Lekgrund

Rödingen är en karaktärsart i Locknesjön och Näkten och en viktig del i näringskedjan. Det finns indikationer på att rödingen minskar i antal, därför är det bland annat viktigt att skapa bra förutsättningar för rödingens lek så att den kan fortplanta sig. Flera bottnar är idag påverkade av användningen av sjöarna och marken runt omkring, t.ex. vattenreglering. Genom att tillföra nytt lekmaterial och anlägga nya lekbottnar hoppas vi att kunna stärka beståndet av röding. Åtgärden är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och berörda fiskevårdsområden.

Vassklippning

I några delar av projektområdets sjöar har vassbälten uppkommit eller börjat breda ut sig. Ibland kan vassen innebära en försämring av genomströmningen av vatten och när vattenhastigheten sänks stannar små partiklar upp och sedimenterar på botten. På så sätt kan vassen breda ut sig lite till och problemet förvärras.

Man kan bekämpa vass genom att klippa ner den under vattennivån, detta kan man behöva upprepa ett par tre gånger per växtsäsong under några år. I projektet planerar man att slå vass på två platser. I utloppet ur Locknesjön samt utloppet av Bensjön. Åtgärderna kommer att göras av berörda fiskevårdsområden och Länsstyrelsen.

Aktuellt

En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...
Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!