Startsida
Life & Natura 2000

Biotopvård i sjöar

Lekgrund

Rödingen är en karaktärsart i Locknesjön och Näkten och en viktig del i näringskedjan. Det finns indikationer på att rödingen minskar i antal, därför är det bland annat viktigt att skapa bra förutsättningar för rödingens lek så att den kan fortplanta sig. Flera bottnar är idag påverkade av användningen av sjöarna och marken runt omkring, t.ex. vattenreglering. Genom att tillföra nytt lekmaterial och anlägga nya lekbottnar hoppas vi att kunna stärka beståndet av röding. Åtgärden är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och berörda fiskevårdsområden.

Vattenvård kräver samarbete. Här har rödinglekgrunden i Locknesjön markerats på en karta för helikopterpiloten som ska anlägga dem. 

Vassklippning

I några delar av projektområdets sjöar har vassbälten uppkommit eller börjat breda ut sig. Ibland kan vassen innebära en försämring av genomströmningen av vatten och när vattenhastigheten sänks stannar små partiklar upp och sedimenterar på botten. På så sätt kan vassen breda ut sig lite till och problemet förvärras.

Man kan bekämpa vass genom att klippa ner den under vattennivån, detta kan man behöva upprepa ett par tre gånger per växtsäsong under några år. I projektet har vi slagit vass på två platser. I utloppet ur Locknesjön samt utloppet av Bensjön. Åtgärderna har utförts av berörda fiskevårdsområden och Länsstyrelsen.

 

Aktuellt

Välkommen till vårt seminarium!

Nu är det dags att knyta ihop säcken! Den 14-15 maj håller vi ett seminarium om vattenvård i perspektivet av ett förändrat [ ... ]

Läs mer...
Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!