Startsida
Life & Natura 2000

En väl anpassad trumma som dessvärre lagts för högt, vilket gör den till ett vandringshinder.

Grönt ljus vid vägtrummor

Fria vandringsvägar viktigt för ett hälsosamt vattensystem

Fria vandringsvägar är ett viktigt inslag i ett vattenekosystem. Möjligheten för fisk och andra organismer att fritt röra sig mellan olika delar av vattensystemet är viktigt. För en bäck eller å i ett område med flera hinder, exempelvis dammar och felaktigt anlagda vägtrummor kan vattendraget bestå av fragment utan någon kontakt med varandra. Att åtgärda sådana hinder är ett mycket effektivt sätt att se till att fisk och insekter kan röra sig genom ett vattendrag eller mellan sjöar och vattendrag för att leka eller söka föda. Fiskarter som drar nytta av denna åtgärd är främst öring och harr. 

I vissa vattendrag finns naturliga barriärer som utgör vandringshinder, ett sådant vattendrag kan ha helt annan ekologi uppströms vandringshindret som ofta kan vara värdefull och här kan till exempel insekter leva som inte gynnas av närvaro av olika fiskarter.

Vägtrummor och dammar 

Inom projektet planerar vi att åtgärda 17 vägtrummor och detta kan i bästa fall tillgängliggöra nästan 40 km vattendrag för fiskar och andra organismer. SCA och Härnösands stift kommer att utföra delar av det arbetet. 

Förutom trummorna kommer projektet även att riva ut eller anlägga fiskvägar vi sex dammar, 4 av dem ligger i Billstaån, läs mer under delprojekt Billstaån>. Därutöver planerar vi att riva ut två delvis förfallna dammar. En gammal flottningsdamm samt en gammal kraftverksdamm. 

 

Aktuellt

Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...
En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!