Startsida
Life & Natura 2000

Flera delar av projektet kommer att leda till bättre förutsättningar för öringen.
 

Förväntade resultat

Vårt mål är friskare livsmiljöer och långsiktigt rent vatten i sjöarna. Ekosystem som är motståndskraftiga mot yttre förändringar, så kallad resiliens. Arbetet ger dels resultat på kort sikt, dels på lång sikt. Några exempel på resultat som vi förväntar oss uppnå redan under projekttiden är: 

  • 275 000 m2 restaurerade habitat (livsmiljöer) 
  • 59 km strömmande habitat som idag inte är tillgängligt på grund av vandringshinder
  • 800 m2 funktionella lekområden för fisk
  • starkare populationer av typiska arter, exempelvis flodpärlmussla

Vi följer upp och utvärderar arbetet kontinuerligt under projekttiden. Vissa effekter kan dock ta många år på sig innan de syns ordentligt. Vi hoppas att arbetet i projektet leder till en ökad medvetenhet om landskapets vatten som resurs, mer hållbar användning av mark och vatten och genom det långsiktigt minskad tillförsel av näringsämnen och sediment till vattenmiljöer. 

 

Aktuellt

En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...
Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!