Startsida
Life & Natura 2000

Medverkande

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och ett flertal olika lokala organisationer som tillsammans bidrar till projektet. I flera fall ansvarar en organisation för det hela genomförandet av en del i projektet, exempelvis ansvarar Jämtkraft för att skapa fria vandringsvägar förbi sina kraftstationer i Billstaån. 

EU-kommissionen bekostar cirka halva projektet, nästan två miljoner Euro. Svenska Hav- och vattenmyndigheten står för ungefär en fjärdedel av finansieringen, en miljon euro. Den sista fjärdedelen finansieras av partnerorganisationerna själva och Länsstyrelsen i Jämtlands län. De organisationer som medverkar direkt i projektet är: 

Utöver organisationerna ovan finns fler som kommer att medverka vid seminarier eller annat som projektet arrangerar. Att så många av de organisationer som verkar kring de tre sjöarna finns med har stor betydelse för att projektet ska gå att genomföra. 

Tack alla ni som medverkar i projektet!

 

Aktuellt

En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...
Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!