Startsida
Life & Natura 2000

Blir det här en vanligare syn i framtiden då vi kan vänta oss större nederbördsmängder? 
 

Klimatförändringar

I den här delen av Sverige förväntas nederbörden öka med cirka 20% under de kommande 50 åren och temperaturen öka med upp till två grader. Vi vet ännu inte exakt vilka konsekvenser det kan komma att få, men ekosystem med arter som är anpassade till kalla vatten, exempelvis röding och öring riskerar att påverkas negativt. Högre temperaturer förändrar sammansättningen av arter i ekosystemet, det vill säga arter som trivs i varmare vatten gynnas medan arter som är anpassade till kallt vatten trivs mindre bra. En risk är att dessa arter, exempelvis röding, helt kommer att undvika varmare vatten, vilket får konsekvensen att stora områden kommer att förlora sina fiskbestånd.

Högre temperaturer gynnar den biologiska tillväxten i vattnet vilket grumlar vattnet och medför risk för alblomning – speciellt i kombination med förhöjda näringshalter. Klimatförändringarna är därmed ett starkt hot mot dessa ekosystem. 

Det är svårt att motverka klimatförändringarna på lokal nivå, men vi kan arbeta med miljön i sjöarna och förbättra den på de sätt vi kan för att motverka de störningar vi kan påverka. Därmed ökar chansen att ekosystemen ska kunna anpassa sig till de förändringar som vi inte kan förhindra.

Aktuellt

Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...
Rödingseminarium lördag 6 maj

Lördag den 6 maj arrangerar vi tillsammans med Näktens fiskevårdsområde och Bergs kommun ett seminarium kring våra stora la [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!