Startsida
Life & Natura 2000

Blir det här en vanligare syn i framtiden då vi kan vänta oss större nederbördsmängder? 
 

Klimatförändringar

I den här delen av Sverige förväntas nederbörden öka med cirka 20% under de kommande 50 åren och temperaturen öka med upp till två grader. Vi vet ännu inte exakt vilka konsekvenser det kan komma att få, men ekosystem med arter som är anpassade till kalla vatten, exempelvis röding och öring riskerar att påverkas negativt. Högre temperaturer förändrar sammansättningen av arter i ekosystemet, det vill säga arter som trivs i varmare vatten gynnas medan arter som är anpassade till kallt vatten trivs mindre bra. En risk är att dessa arter, exempelvis röding, helt kommer att undvika varmare vatten, vilket får konsekvensen att stora områden kommer att förlora sina fiskbestånd.

Högre temperaturer gynnar den biologiska tillväxten i vattnet vilket grumlar vattnet och medför risk för alblomning – speciellt i kombination med förhöjda näringshalter. Klimatförändringarna är därmed ett starkt hot mot dessa ekosystem. 

Det är svårt att motverka klimatförändringarna på lokal nivå, men vi kan arbeta med miljön i sjöarna och förbättra den på de sätt vi kan för att motverka de störningar vi kan påverka. Därmed ökar chansen att ekosystemen ska kunna anpassa sig till de förändringar som vi inte kan förhindra.

Aktuellt

Välkommen till vårt seminarium!

Nu är det dags att knyta ihop säcken! Den 14-15 maj håller vi ett seminarium om vattenvård i perspektivet av ett förändrat [ ... ]

Läs mer...
Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!