Startsida
Life & Natura 2000

Restaurerade vattendrag

En viktig del i projektet är restaurering av vattendrag för att öka andelen attraktiva livsmiljöer för fisk, musslor och andra organismer. Hittills har 19 vattendrag restaurerats och vi kan redan nu se en uppgång av öring på en del av de lokaler vi åtgärdat. Restaureringsarbetet anpassas framförallt efter rådande vattennivåer, markägarens önskemål och om det finns kulturhistoriska lämningar att ta hänsyn till. De slutgiltiga effekterna av arbetet kommer visa sig först efter något år då den åtgärdade ytan hunnit stabilisera sig. Vårt mål för för åtgärderna i vattendrag är att återfå 275 000  funktionellt strömhabitat. Här har vi sammanställt en lista av de sträckor som är åtgärdade inom projektet.

 

Vattendragsnamn Restaurerad sträcka (m) Preliminär restaurerad yta (m²)
Bensjöån 1000 5200
Endalsbäcken 150 1500
Idbäcken 310 2000
Sandnäsbacken 200 400
 Lerån 250 1100
 Utskuckuån 500 2500
 Brynjeån 300 1800
 Harrbäcken 500 2000
Strulån 2100 25200
Lilleörevattsån 220 850
Svarthålån 650 6000
Värsjöbäcken 200 600
Bodbäcken 600 7500
Mellansjöån 1150 7200
Sörviksån 700 5500
Forsaån 550 8500
Mellanbäcken 75 700
Vaxsjöån 1800 17150
Orrbodån 750 6750

 

 

Aktuellt

Välkommen till vårt seminarium!

Nu är det dags att knyta ihop säcken! Den 14-15 maj håller vi ett seminarium om vattenvård i perspektivet av ett förändrat [ ... ]

Läs mer...
Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!