Skip to main content

Medverkande

Projektet har varit ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och ett flertal olika lokala organisationer som tillsammans bidragit till projektet. I flera fall har en organisation ansvarat för hela genomförandet av en del i projektet, exempelvis har Jämtkraft ansvarat för att skapa fria vandringsvägar förbi sina kraftstationer i Billstaån.

EU-kommissionen har bekostat cirka halva projektet, nästan två miljoner Euro. Svenska Hav- och vattenmyndigheten har stått för ungefär en fjärdedel av finansieringen, en miljon euro. Den sista fjärdedelen har finansierats av partnerorganisationerna själva och Länsstyrelsen i Jämtlands län. De organisationer som har medverkat direkt i projektet är:

Utöver organisationerna ovan finns fler som har medverkat vid seminarier eller annat som projektet har arrangerat. Att så många av de organisationer som verkar kring de tre sjöarna har funnits med har haft stor betydelse för att projektet har gått att genomföra.

Tack alla ni som har medverkat i projektet!