Startsida
Life & Natura 2000

vattnet som viktig dricksvattenresurs

Kommunerna i projektområdet kommer att göra en översyn av enskilda avloppssystem för att förhindra att obehandlat avloppsvatten läcker in grund - eller ytvatten. Det gör man för att minska näringsbelastningen på sjöarna och vattendrag men även för att förhindra förorening av dricksvattentäkter. För sjön Näkten kommer kommunerna också att upprätta en vattenskyddsplan som innehåller föreskrifter för sjönära markanvändning. Näkten är en viktig resurs för dricksvatten och ska i och med planen få ett skydd för framtiden.

Provtagning och analys av vattnet i sjöarna är en viktig del av uppföljningen av projektet. 

Aktuellt

Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...
En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!