Startsida
Life & Natura 2000

vattnet som viktig dricksvattenresurs

Kommunerna i projektområdet kommer att göra en översyn av enskilda avloppssystem för att förhindra att obehandlat avloppsvatten läcker in grund - eller ytvatten. Det gör man för att minska näringsbelastningen på sjöarna och vattendrag men även för att förhindra förorening av dricksvattentäkter. För sjön Näkten kommer kommunerna också att upprätta en vattenskyddsplan som innehåller föreskrifter för sjönära markanvändning. Näkten är en viktig resurs för dricksvatten och ska i och med planen få ett skydd för framtiden.

Provtagning och analys av vattnet i sjöarna är en viktig del av uppföljningen av projektet. 

Aktuellt

Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...
Rödingseminarium lördag 6 maj

Lördag den 6 maj arrangerar vi tillsammans med Näktens fiskevårdsområde och Bergs kommun ett seminarium kring våra stora la [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!