Skip to main content
  • Foto: Lars Häreblad

    Röding, en art som projektet arbetar för att hjälpa. Foto: Lars Häreblad

  • Locknesjön med Storsjön i Bakgrunden. Foto: Magdalena Torsbrink, SGU.

  • Vassklippning i Locknesjöns utlopp.

  • Restaurering av vattendrag.

  • Det finns gott om liv i våra vatten!

Samarbete för friskare vatten

Triple Lakes - eller Tre Sjöar -  är ett samverkansprojekt för friskare vattenmiljöer och renare vatten som har pågått mellan 2014 och 2019! Vi har arbetat i och kring sjöarna Lockesjön, Näkten och Revsundssjön som alla tre är fantastiskt fina sjöar och exempel på Jämtländsk natur när den är som bäst!

Projektets syfte har varit att minska både historisk och nutida miljöpåverkan och därigenom stärka ekosystemen. Vi vill behålla det rena klara vattnet och den biologiska mångfalden liksom andra fina kvaliteter i vattenmiljön även i framtiden.

Är du intresserad av fiske eller vattenvård i allmänhet? Äger du mark kring någon av sjöarna och är intresserad av att veta mer? På de här sidorna kan du läsa mer om projektet, men du är så klart även välkommen att kontakta Vattenenheten på Länsstyrelsen i Jämtland. Här hittar du kontaktinformation!

Följ vårt arbete

Våra filmer